BÓNG ĐÈN CAO ÁP OSRAM

Contact


 

Brands:

Region: EuropeDetail

BÓNG ĐÈN CAO ÁP THỦY NGÂN, NATRI, METAL, HALIDE OSRAM

Công suất: 70 - 1000 W

Quang Thông: 6000 - 130 000 lm

Đui: E27 - E40


Related products

Đèn công nghiệp 1

Code: DCN1
Contact

den trang trí 5

Code:
Contact

den trang trí 8

Code: philips8
Contact

Đèn PHILIPS 1

Code: Đèn PHILIPS 1
Contact

ĐÈN PHA PHILIPS

Code: ĐÈN PHA PHILIPS
Contact

BỘ ĐÈN HUỲNH QUANG PHILIPS

Code: BỘ ĐÈN HUỲNH QUANG PHILIPS
Contact

BỘ ĐÈN HIGHBAY PHILIPS 1

Code: BỘ ĐÈN HIGHBAY PHILIPS 1
Contact

ĐÈN HUỲNH QUANG PHILIPS

Code: ĐÈN HUỲNH QUANG PHILIPS
Contact

BỘ ĐÈN HUỲNH QUANG PHILIPS 2

Code: BỘ ĐÈN HUỲNH QUANG PHILIPS 2
Contact

BỘ BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG PHILIPS 3

Code: BỘ BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG PHILIPS 3
Contact

ĐÈN PHÒNG NỔ CHALMIT 1

Code: ĐÈN PHÒNG NỔ CHALMIT 1
Contact