ĐÈN Ex WELL-GLASS EX D

Contact


 

Brands:

Region: EuropeDetail

Đèn chống nổ CHALMIT
- Đèn Well-glass chống nổ dùng cho Zone 1, EEx'de', IP66/67 
- Dùng cho các ứng dụng đòi hỏi nhiệt độ thấp tới -50oC 
- Vỏ đèn: Nhôm LM6. Chụp đèn thủy tinh. 
- Đuôi đèn E40, E27 dùng cho bóng HPS, Metal Halide, Mercury Vapour và GLS. 
- Công suất: 50W, 70W, 80W, 85W, 100W, 125W, 150W, 200W, 250W, 400W, 500W.


Related products

Đèn công nghiệp 1

Code: DCN1
Contact

den trang trí 5

Code:
Contact

den trang trí 8

Code: philips8
Contact

Đèn PHILIPS 1

Code: Đèn PHILIPS 1
Contact

ĐÈN PHA PHILIPS

Code: ĐÈN PHA PHILIPS
Contact

BỘ ĐÈN HUỲNH QUANG PHILIPS

Code: BỘ ĐÈN HUỲNH QUANG PHILIPS
Contact

BỘ ĐÈN HIGHBAY PHILIPS 1

Code: BỘ ĐÈN HIGHBAY PHILIPS 1
Contact

ĐÈN HUỲNH QUANG PHILIPS

Code: ĐÈN HUỲNH QUANG PHILIPS
Contact

BỘ ĐÈN HUỲNH QUANG PHILIPS 2

Code: BỘ ĐÈN HUỲNH QUANG PHILIPS 2
Contact

BỘ BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG PHILIPS 3

Code: BỘ BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG PHILIPS 3
Contact

ĐÈN PHÒNG NỔ CHALMIT 1

Code: ĐÈN PHÒNG NỔ CHALMIT 1
Contact