CHALMIT
  • Catalogue
  • Sản phẩm
  • Về chúng tôi
  • Hình ảnh
  • Bài viết
  • Bảng giá
Catalogue 1

Catalogue 2

ĐÈN HUỲNH QUANG CHỐNG NỔ

Mã: ĐÈN HUỲNH QUANG CHỐNG NỔ
Liên hệ

ĐÈN HUỲNH QUANG CHỐNG NỔ

Mã: ĐÈN HUỲNH QUANG CHỐNG NỔ
Liên hệ

ĐÈN Ex WELL-GLASS EX D

Mã: ĐÈN Ex WELL-GLASS EX D
Liên hệ

ĐÈN Ex WELL-GLASS EX D

Mã: ĐÈN Ex WELL-GLASS EX D
Liên hệ

ĐÈN PHA PHÒNG NỔ CHALMIT

Mã: ĐÈN PHA PHÒNG NỔ CHALMIT
Liên hệ

ĐÈN PHÒNG NỔ CHALMIT 1

Mã: ĐÈN PHÒNG NỔ CHALMIT 1
Liên hệ


''CHALMIT

Chalmit® is a world leading supplier of premium quality LED, fluorescent and explosion proof HID lighting products for use in hazardous area, industrial and marine environments. To meet the demands of global project specifications we can provide a complete product range that complies with all international codes and standards.

In addition to hazardous area luminaires, Chalmit® can also offer customers a lighting design service and supply the unique, free of charge Chalmlite® software package. Although Chalmit® is predominantly involved with hazardous areas manufacturing explosion proof and increased safety lighting, they are also specialists in industrial lighting.

Chalmit® là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về chất lượng cao LED, đèn huỳnh quang và chống cháy nổ sản phẩm chiếu sáng HID để sử dụng trong khu vực nguy hiểm, công nghiệp và môi trường biển. Để đáp ứng nhu cầu của các thông số kỹ thuật dự án toàn cầu, chúng tôi có thể cung cấp một dòng sản phẩm hoàn toàn tuân thủ tất cả các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc tế.

Ngoài Đèn chiếu sáng khu vực nguy hiểm, Chalmit® cũng có thể cung cấp cho khách hàng một dịch vụ thiết kế chiếu sáng và cung cấp duy nhất, miễn phí của gói phần mềm miễn phí Chalmlite®. Mặc dù Chalmit® chủ yếu là liên quan tới sản xuất các sản phẩm chống cháy nổ, chiếu sáng an toàn cho các khu vực có điều kiện nguy hiểm, họ cũng là những chuyên gia trong chiếu sáng công nghiệp.

Products (Sản phẩm)
Highbay Lighting
Linear
Floodlight
Escape Route
Bulkhead
Wellglass
Street Lighting
Control Gear Đèn highbay
Chiếu sáng thẳng
Đèn pha
Đường thoát hiểm
Vách kín
Đèn cầm tay thoát hiểm wellglass
Chiếu sáng đường phố
Thiết bị điều khiển


''