ĐÈN HUỲNH QUANG CHỐNG NỔ

Contact


 

Brands:

Region: EuropeDetail

ĐÈN HUỲNH QUANG CHỐNG NỔ CHALMIT
Đèn huỳnh quang chống nổ cho zone 2, IP65 
Đèn sự cố và đèn bình thường. 
Thân đèn: GRP or Stainless Steel. 
Nối dây nối tiếp. 
Công suất & loại bóng: 2x18W, 1x36W, 2x36W, 2x58W bóng bi-pins & mono-pin.


Related products

Đèn công nghiệp 1

Code: DCN1
Contact

den trang trí 5

Code:
Contact

den trang trí 8

Code: philips8
Contact

Đèn PHILIPS 1

Code: Đèn PHILIPS 1
Contact

ĐÈN PHA PHILIPS

Code: ĐÈN PHA PHILIPS
Contact

BỘ ĐÈN HUỲNH QUANG PHILIPS

Code: BỘ ĐÈN HUỲNH QUANG PHILIPS
Contact

BỘ ĐÈN HIGHBAY PHILIPS 1

Code: BỘ ĐÈN HIGHBAY PHILIPS 1
Contact

ĐÈN HUỲNH QUANG PHILIPS

Code: ĐÈN HUỲNH QUANG PHILIPS
Contact

BỘ ĐÈN HUỲNH QUANG PHILIPS 2

Code: BỘ ĐÈN HUỲNH QUANG PHILIPS 2
Contact

BỘ BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG PHILIPS 3

Code: BỘ BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG PHILIPS 3
Contact

ĐÈN PHÒNG NỔ CHALMIT 1

Code: ĐÈN PHÒNG NỔ CHALMIT 1
Contact