arte di murano
  • Catalogue
  • Sản phẩm
  • Về chúng tôi
  • Hình ảnh
  • Bài viết
  • Bảng giá

Catalogue 1
Catalogue​ 2
Catalogue​ 3

ARTE DI MURANO 1

Mã: ARTE DI MURANO 1
Liên hệ


''Arte Di Murano_ItalyMurano art was founded in 1986 thanks to a young entrepreneur the current company president Alfonso Morgillo.

Over the years, thanks to a constant research in glass processing and an enterprise culture that can accommodate and satisfy the public taste, the brand has consolidated its prestige, presenting itself on the market with a wide range of highly differentiated products and exclusively hand-made: objects, lighting, jewelery, party favors and mirrors make up the eclectic portfolio of Murano Art.

Today the company is increasingly expanding and collecting worldwide visibility, thanks to its presence in the most important fairs and a wide and efficient distribution network.

Create quality products, customized according to the needs of our customers is the goal they pursue continuously through experience and tradition, combined with the desire to innovate and experiment.

Each creation is unique and precious emotion: a success proudly made in italy

Murano Nghệ thuật được thành lập vào năm 1986 nhờ một doanh nhân trẻ Chủ tịch công ty hiện tại Alfonso Morgillo.

Qua nhiều năm, nhờ vào việc nghiên cứu liên tục trong xử lý thủy tinh và một nền văn hóa kinh doanh mà có thể phục vụ và đáp ứng thị hiếu của công chúng, thương hiệu đã khẳng định uy tín của mình, thể hiện bản thân trên thị trường với một loạt các sản phẩm rất khác biệt và độc quyền làm bằng tay : vật dụng, ánh sáng, đồ trang sức, trang trí tiệc và gương tạo nên danh mục riêng biệt của Murano Art.

Hôm nay công ty đang ngày càng mở rộng và thu hút sự chú ý của toàn thế giới, nhờ sự hiện diện của nó trong những hội chợ quan trọng nhất và một mạng lưới phân phối rộng khắp và hiệu quả.

Tạo ra sản phẩm chất lượng, tùy theo nhu cầu của khách hàng là mục tiêu họ theo đuổi liên tục thông qua kinh nghiệm và truyền thống, kết hợp với những mong muốn để đổi mới và thử nghiệm.

Mỗi sáng tạo là cảm xúc độc đáo và quý giá: một thành công tự hào sản xuất tại Ý

''