BRILLIANT
  • Catalogue
  • Sản phẩm
  • Về chúng tôi
  • Hình ảnh
  • Bài viết
  • Bảng giá

ĐÈN ỐP TRẦN BRILLIANT 2

Mã: ĐÈN ỐP TRẦN BRILLIANT 2
Liên hệ

ĐÈN ỐP TRẦN BRILLIANT 1

Mã: ĐÈN ỐP TRẦN BRILLIANT 1
Liên hệ

ĐÈN GẮN TƯỜNG BRILLIANT 2

Mã: ĐÈN GẮN TƯỜNG BRILLIANT 2
Liên hệ

ĐÈN GẮN TƯỜNG BRILLIANT 1

Mã: ĐÈN GẮN TƯỜNG BRILLIANT 1
Liên hệ


''BRILLIANTBrilliant is committed to be a leader in supplying innovative lighting, electrical and air movement products for trade, retail and DIY channels. Central to their DNA is their desire, though their products, to make the world a better place for theirselves and their children. Wherever possible they seek to improve the efficiency of their offer and a reduction in their contribution to the carbon footprint. This is most evident in their adoption of energy efficient LED technology that provide consumers, lighting designers and specifiers with new, trending and price effective interior and exterior solutions.

Established in Australia over 30 years ago, Brilliant has become one of the nation’s largest and most respected names in the lighting industry and maintains a range of over 3000 market orientated, modern and innovative items in its warehouses in Melbtheirne, Queensland and West Australia.

They offer a complete range of lighting products based on exhaustive surveys of customer requirements. Their product development teams work closely with their international suppliers, local marketing teams and trend consultants to ensure that they are abreast market needs.

Their models are value priced for the consumer, whether traditional or contemporary. It is their commitment to offer their customers products that provide lighting solutions but also are on trend at the best possible prices.

Brilliant cam kết là một thương hiệu đi đầu trong việc cung cấp ánh sáng, sản phẩm điện và chuyển động khí cho thương mại, bán lẻ và các kênh DIY. Trung tâm DNA của họ là mong muốn của chúng tôi, từ các sản phẩm của họ, làm cho thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn cho chính chúng ta và con em chúng ta. Bất cứ nơi nào có thể, họ tìm cách nâng cao hiệu quả phục vụ của họ và làm giảm sự đóng góp sự hiện hữu của carbon trong sử dụng năng lượng. Điều này thể hiện rõ nhất trong việc áp dụng của họ về công nghệ tiết kiệm năng lượng đèn LED cung cấp người tiêu dùng, thiết kế ánh sáng và các chuyên viên với mới, xu hướng và giá hiệu quả các giải pháp nội thất và ngoại thất.

Được thành lập tại Australia hơn 30 năm trước đây, Brilliant đã trở thành một trong những cái tên lớn nhất và uy tín nhất của quốc gia trong ngành công nghiệp chiếu sáng và duy trải dài tại hơn 3000 thị trường mục tiêu, với những sản phẩm hiện đại và sáng tạo trong nhà kho của mình tại Melbtheirne, Queensland và Tây Úc.

Họ cung cấp một loạt đầy đủ các sản phẩm chiếu sáng dựa trên các cuộc điều tra đầy đủ về nhu cầu của khách hàng. nhóm phát triển sản phẩm của họ làm việc chặt chẽ với các nhà cung cấp quốc tế, đội ngũ tiếp thị địa phương và chuyên gia tư vấn xu hướng để đảm bảo rằng họ đang theo sát nhu cầu thị trường.

mô hình của họ là giá trị giá cho người tiêu dùng, cho dù truyền thống hay hiện đại. Đó là cam kết của họ để cung cấp cho khách hàng các sản phẩm, cung cấp các giải pháp chiếu sáng bắt kịp xu hướng với giá tốt nhất có thể

Sản phẩm
Commercial
Strip lighting
Work light
Bathroom
Ceiling/ Wall
Downlights
Exterior
Ceiling fans
Globes
LED lighting
Pendants
Spotlights
Table/ Floor
Quảng cáo
Ánh sáng dải
Ánh sáng làm việc
Phòng tắm
Trần / tường
Downlights
Ngoại thất
Quạt trần
Đèn bóng cầu
LED
Đèn treo chụp
Spotlights
Đèn bàn/ Đèn sàn
''