RZB
  • Catalogue
  • Sản phẩm
  • Về chúng tôi
  • Hình ảnh
  • Bài viết
  • Bảng giá
Catalogue 1

Catalogue 2

Catalogue 3

Catalogue 4

Catalogue 5

ĐÈN TREO, ĐÈN TRẦN RZB 6

Mã: 311771.002.1MAL
Liên hệ

ĐÈN TRẦN RZB 5

Mã: 311666.002.1MAL
Liên hệ

ĐÈN NHÀ XƯỞNG, ĐÈN HIGHBAY RZB 4

Mã: 921490.003MAL
Liên hệ

ĐÈN DOWNLIGHTS RZB 2

Mã: 901573.002.1MAL
Liên hệ

ĐÈN TRẦN, ĐÈN TƯỜNG RZB 3

Mã: 451177.009MAL
Liên hệ

ĐÈN DOWNLIGHTS RZB 1

Mã: 901574.002.1MAL
Liên hệ

ĐÈN THOÁT HIỂM RZB 1

Mã: ĐÈN THOÁT HIỂM RZB 1
Liên hệ

Đèn thoát hiểm 4

Mã: DTH4
Liên hệ


Video

Video 1

Video 2

Video 3

Công ty UFO là nhà phân phối độc quyền hãng đèn RZB của đức tại việt nam
''
Order Code Description I Description II Giá cho đại lý Tiền việt (VND)
921489.003MAL Industrial Hall Highbay 94W, 11300lm, 4000K USD 664.17 VND 14,977,034
921490.003MAL Industrial Hall Highbay 133W, 15500lm, 4000K USD 782.08 VND 17,635,904
9211491.003MAL Industrial Hall Highbay 205W, 23800lm, 4000K USD 942.76 VND 21,259,238
982112.003MAL Bracket for wall mounting for Industrial Hall   USD 59.02 VND 1,330,901
982114.004MAL Aluminium reflector for Industrial Hall, 90 degree   USD 59.02 VND 1,330,901
562209.3540.02 Sidelite ECO 2 35W, 3000lm, 4000K, 595x595, micro-prism, 30,000h USD 128.57 VND 2,899,254
562208.3540.02 Sidelite ECO 2 35W, 3000lm, 4000K, 620x620, micro-prism, 30,000h USD 133.90 VND 3,019,445
311667.002MAL Sidelite ECO 34W, 3500lm, 3000K, opal, 622x622 USD 211.64 VND 4,772,482
311667.002.1MAL Sidelite ECO 34W, 3500lm, 4000K, opal, 622x622 USD 211.64 VND 4,772,482
311668.002MAL Sidelite ECO 34W, 3500lm, 3000K, micro prism, 622x622 USD 211.64 VND 4,772,482
311668.002.1MAL Sidelite ECO 34W, 3500lm, 4000K, micro prism, 622x622 USD 211.64 VND 4,772,482
311665.002MAL Sidelite ECO 34W, 3500lm, 3000K, opal, 595x595 USD 203.58 VND 4,590,729
311665.002.1MAL Sidelite ECO 34W, 3500lm, 4000K, opal, 595x595 USD 203.58 VND 4,590,729
311666.002MAL Sidelite ECO 34W, 3500lm, 3000K, micro prism, 595x595 USD 203.58 VND 4,590,729
311666.002.1MAL Sidelite ECO 34W, 3500lm, 4000K, micro prism, 595x595 USD 203.58 VND 4,590,729
311663.002MAL Sidelite ECO 23W, 1850lm, 3000K, opal, 295x295 USD 133.90 VND 3,019,445
311663.002.1MAL Sidelite ECO 23W, 2100lm, 4000K, opal, 295x295 USD 133.90 VND 3,019,445
311770.002MAL Sidelite ECO 39W, 3640lm, 3000K, opal, 1195x295 USD 230.36 VND 5,194,618
311770.002.1MAL Sidelite ECO 39W, 3750lm, 4000K, opal, 1195x295 USD 230.36 VND 5,194,618
311771.002MAL Sidelite ECO 39W, 3650lm, 3000K, micro prism, 1195x295 USD 230.36 VND 5,194,618
311771.002.1MAL Sidelite ECO 39W, 3750lm, 4000K, micro prism, 1195x295 USD 230.36 VND 5,194,618
311772.002MAL Sidelite ECO 39W, 3640lm, 3000K, opal, 1195x295, up/down USD 382.98 VND 8,636,199
311772.002.1MAL Sidelite ECO 39W, 3750lm, 4000K, opal, 1195x295, up/down USD 382.98 VND 8,636,199
311773.002MAL Sidelite ECO 39W, 3650lm, 3000K, micro prism, 1195x295, up/down USD 382.98 VND 8,636,199
311773.002.1MAL Sidelite ECO 39W, 3750lm, 4000K, micro prism, 1195x295, up/down USD 382.98 VND 8,636,199
981980.012MAL Mounting set for concrete ceiling surface mounting   USD 29.51 VND 665,451
981978.000MAL Suspension set for pendant mounting   USD 29.51 VND 665,451
982035.002MAL Y-suspension set for pendant mounting   USD 59.02 VND 1,330,901
311936.002MAL Sidelite ECO 39W, 3100lm, 3000K, opal, D580 USD 337.48 VND 7,610,174
311936.002.1MAL Sidelite ECO 39W, 3100lm, 4000K, opal, D580 USD 337.48 VND 7,610,174
311938.002MAL Sidelite ECO 39W, 3300lm, 3000K, opal, D580, up/down USD 372.32 VND 8,395,816
311938.002.1MAL Sidelite ECO 39W, 3300lm, 4000K, opal, D580, up/down USD 372.32 VND 8,395,816
311940.002MAL Sidelite ECO 39W, 3500lm, 3000K, transparent, D580, up/down USD 372.32 VND 8,395,816
311940.002.1MAL Sidelite ECO 39W, 3550lm, 4000K, transparent, D580, up/down USD 372.32 VND 8,395,816
982113.002MAL Sidelite ECO Canopy suspension USD 34.84 VND 785,642
981980.012MAL Sidelite ECO   USD 29.51 VND 665,451
721606.7831MAL Lightstream Flat Type Mini Spotlight 1xHIT-DE150W asymm. ,anthracite metallic, IP65 USD 166.14 VND 3,746,457
721605.7831MAL Lightstream Flat Type Mini Spotlight 1x HIT-DE70Wasymm. ,anthracite metallic, IP65 USD 160.68 VND 3,623,334
502119.0035.0228.3 Lightstream R 1xHIT-CE 35W ,narrow ,white, IP65 USD 262.47 VND 5,918,699
502119.0035.0328.3 Lightstream R 1xHIT-CE 35W ,narrow ,black, IP65 USD 262.47 VND 5,918,699
502119.0035.3128.3 Lightstream R 1xHIT-CE 35W ,narrow ,anthracite metallic, IP65 USD 262.47 VND 5,918,699
502119.0035.0428.3 Lightstream R 1xHIT-CE 35W ,narrow ,silver metallic, IP65 USD 262.47 VND 5,918,699
502119.0035.0228.5 Lightstream R 1xHIT-CE 35W ,wide ,white, IP65 USD 262.47 VND 5,918,699
502119.0035.0328.5 Lightstream R 1xHIT-CE 35W ,wide ,black, IP65 USD 262.47 VND 5,918,699
502119.0035.3128.5 Lightstream R 1xHIT-CE 35W ,wide ,anthracite metallic, IP65 USD 262.47 VND 5,918,699
502119.0035.0428.5 Lightstream R 1xHIT-CE 35W ,wide ,silver metallic, IP65 USD 262.47 VND 5,918,699
502119.0070.0228.3 Lightstream R 1xHIT-CE 70W ,narrow ,white, IP65 USD 262.47 VND 5,918,699
502119.0070.0328.3 Lightstream R 1xHIT-CE 70W ,narrow ,black, IP65 USD 262.47 VND 5,918,699
502119.0070.3128.3 Lightstream R 1xHIT-CE 70W ,narrow ,anthracite metallic, IP65 USD 262.47 VND 5,918,699
502119.0070.0428.3 Lightstream R 1xHIT-CE 70W ,narrow ,silver metallic, IP65 USD 262.47 VND 5,918,699
502119.0070.0228.5 Lightstream R 1xHIT-CE 70W ,wide ,white, IP65 USD 262.47 VND 5,918,699
502119.0070.0328.5 Lightstream R 1xHIT-CE 70W ,wide ,black, IP65 USD 262.47 VND 5,918,699
502119.0070.3128.5 Lightstream R 1xHIT-CE 70W ,wide ,anthracite metallic, IP65 USD 262.47 VND 5,918,699
502119.0070.0428.5 Lightstream R 1xHIT-CE 70W ,wide ,silver metallic, IP65 USD 262.47 VND 5,918,699
502119.0150.0228.3 Lightstream R 1xHIT-CE 150W ,narrow ,white, IP65 USD 275.86 VND 6,220,643
502119.0150.0328.3 Lightstream R 1xHIT-CE 150W ,narrow ,black, IP65 USD 275.86 VND 6,220,643
502119.0150.3128.3 Lightstream R 1xHIT-CE 150W ,narrow ,anthracite metallic, IP65 USD 275.86 VND 6,220,643
502119.0150.0428.3 Lightstream R 1xHIT-CE 150W ,narrow ,silver metallic, IP65 USD 275.86 VND 6,220,643
502119.0150.0228.5 Lightstream R 1xHIT-CE 150W ,wide ,white, IP65 USD 275.86 VND 6,220,643
502119.0150.0328.5 Lightstream R 1xHIT-CE 150W ,wide ,black, IP65 USD 275.86 VND 6,220,643
502119.0150.3128.5 Lightstream R 1xHIT-CE 150W ,wide ,anthracite metallic, IP65 USD 275.86 VND 6,220,643
502119.0150.0428.5 Lightstream R 1xHIT-CE 150W ,wide ,silver metallic, IP65 USD 275.86 VND 6,220,643
502100.0000.00 Stirrup Stainless Steel V4A Stirrup Stainless Steel V4A, uncoated USD 21.45 VND 483,698
502100.0000.03 Ground Spike Ground Spike USD 13.39 VND 301,945
502100.0040.02 Linear , vertical spread filter Linear , vertical spread filter, white USD 37.57 VND 847,204
502100.0040.03 Linear , vertical spread filter Linear , vertical spread filter, black USD 37.57 VND 847,204
502100.0040.04 Linear , vertical spread filter Linear , vertical spread filter, silver metallic USD 37.57 VND 847,204
502100.0070.02 Diffusing spread filter Diffusing spread filter, white USD 37.57 VND 847,204
502100.0070.03 Diffusing spread filter Diffusing spread filter, black USD 37.57 VND 847,204
502100.0070.04 Diffusing spread filter Diffusing spread filter, silver metallic USD 37.57 VND 847,204
502100.0050.02 Linear spread lense Linear spread lens, white USD 37.57 VND 847,204
502100.0050.03 Linear spread lense Linear spread lens, black USD 37.57 VND 847,204
502100.0050.04 Linear spread lense Linear spread lens, silver metallic USD 37.57 VND 847,204
502100.0080.03 Glare shield, aluminium Glare shield, aluminium, metallic black , black USD 45.63 VND 1,028,957
502100.000B.02 Colour filter Colour filter, blue, white USD 50.96 VND 1,149,148
502100.000B.03 Colour filter Colour filter, blue, black USD 50.96 VND 1,149,148
502100.000B.04 Colour filter Colour filter, blue, silver metallic USD 50.96 VND 1,149,148
502100.000G.02 Colour filter Colour filter, green, white USD 50.96 VND 1,149,148
502100.000G.03 Colour filter Colour filter, green, black USD 50.96 VND 1,149,148
502100.000G.04 Colour filter Colour filter, green, silver metallic USD 50.96 VND 1,149,148
502100.000R.02 Colour filter Colour filter, red, white USD 50.96 VND 1,149,148
502100.000R.03 Colour filter Colour filter, red, black USD 50.96 VND 1,149,148
502100.000R.04 Colour filter Colour filter, red, silver metallic USD 50.96 VND 1,149,148
502100.000Y.02 Colour filter Colour filter, yellow, white USD 50.96 VND 1,149,148
502100.000Y.03 Colour filter Colour filter, yellow, black USD 50.96 VND 1,149,148
502100.000Y.04 Colour filter Colour filter, yellow, silver metallic USD 50.96 VND 1,149,148
502100.00DB.02 Dichroic colour filter Dichroic colour filter, blue, white USD 249.08 VND 5,616,754
502100.00DB.03 Dichroic colour filter Dichroic colour filter, blue, black USD 249.08 VND 5,616,754
502100.00DB.04 Dichroic colour filter Dichroic colour filter, blue, silver metallic USD 249.08 VND 5,616,754
502100.00DG.02 Dichroic colour filter Dichroic colour filter, green, white USD 249.08 VND 5,616,754
502100.00DG.03 Dichroic colour filter Dichroic colour filter, green, black USD 249.08 VND 5,616,754
502100.00DG.04 Dichroic colour filter Dichroic colour filter, green, silver metallic USD 249.08 VND 5,616,754
502100.00DO.02 Dichroic colour filter Dichroic colour filter, orange, white USD 249.08 VND 5,616,754
502100.00DO.03 Dichroic colour filter Dichroic colour filter, orange, black USD 249.08 VND 5,616,754
502100.00DO.04 Dichroic colour filter Dichroic colour filter, orange, silver metallic USD 249.08 VND 5,616,754
502100.00DR.02 Dichroic colour filter Dichroic colour filter, red, white USD 249.08 VND 5,616,754
502100.00DR.03 Dichroic colour filter Dichroic colour filter, red, black USD 249.08 VND 5,616,754
502100.00DR.04 Dichroic colour filter Dichroic colour filter, red, silver metallic USD 249.08 VND 5,616,754
502100.00DY.02 Dichroic colour filter Dichroic colour filter, yellow, white USD 249.08 VND 5,616,754
502100.00DY.03 Dichroic colour filter Dichroic colour filter, yellow, black USD 249.08 VND 5,616,754
502100.00DY.04 Dichroic colour filter Dichroic colour filter, yellow, silver metallic USD 249.08 VND 5,616,754
502207.2505.0240 Lowbay luminaire, IP44 1xHIT/HST250W, wide ,white ,IP44 USD 447.33 VND 10,087,292
502120.3530.0479 Lightstream  Spot axially symmetrical compact projector main and low voltage halogen lamp, metallic grey finish USD 96.46 VND 2,175,173
502219.1030.3140 Lightstream 10W LED warm white with driver, iron mica colour USD 291.98 VND 6,584,149
502203.0028.0479 Teardrop Cleanroom luminaire 1 x T5 28W, clear PMMA diffuser, ECG, 1200mm length USD 158.08 VND 3,564,704
502203.0021.0479 Teardrop Cleanroom luminaire 1 x T5 21W, clear PMMA diffuser, ECG, 900mm length USD 158.08 VND 3,564,704
502119.3530.0440 Symmetrical floodlight 1 x HIT-CE35W wide beam, iron mica colour USD 251.81 VND 5,678,316
502219.4040.3179.3 Rotosymmetrical projector 41W LED, extreme narrow beam, 11degrees, 4000K, IP67 USD 522.21 VND 11,775,836
502120.1027.3179 Lightstream   Micro 10W LED empty housing, with stirrup, iron mica colour USD 96.46 VND 2,175,173
502120.0000.3100 Lightstream Micro LED projector with reflector, without LED, without driver USD 133.90 VND 3,019,445
502119.1250.0228.3 Lightstream R MINI LED  12W 5000 K narrow,18deg, white, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.1250.3128.3 Lightstream R MINI LED  12W 5000 K narrow,18deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.1250.0428.3 Lightstream R MINI LED  12W 5000 K narrow,18deg, silver metallic metallic, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.1250.0228.4 Lightstream R MINI LED  12W 5000 K medium,30deg, white, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.1250.3128.4 Lightstream R MINI LED  12W 5000 K medium,30deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.1250.0428.4 Lightstream R MINI LED  12W 5000 K medium,30deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.1250.0228.5 Lightstream R MINI LED  12W 5000 K wide,55deg, white, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.1250.3128.5 Lightstream R MINI LED  12W 5000 K wide,55deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.1250.0428.5 Lightstream R MINI LED  12W 5000 K wide,55deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.1250.0228.7 Lightstream R MINI LED  12W 5000 K x-wide,73deg, white, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.1250.3128.7 Lightstream R MINI LED  12W 5000 K x-wide,73deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.1250.0428.7 Lightstream R MINI LED  12W 5000 K x-wide,73deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.1230.0228.3 Lightstream R MINI LED  12W 3000 K narrow,18deg, white, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.1230.3128.3 Lightstream R MINI LED  12W 3000 K narrow,18deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.1230.0428.3 Lightstream R MINI LED  12W 3000 K narrow,18deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.1230.0228.4 Lightstream R MINI LED  12W 3000 K medium,30deg, white, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.1230.3128.4 Lightstream R MINI LED  12W 3000 K medium,30deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.1230.0428.4 Lightstream R MINI LED  12W 3000 K medium,30deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.1230.0228.5 Lightstream R MINI LED  12W 3000 K wide,55deg, white, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.1230.3128.5 Lightstream R MINI LED  12W 3000 K wide,55deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.1230.0428.5 Lightstream R MINI LED  12W 3000 K wide,55deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.1230.0228.7 Lightstream R MINI LED  12W 3000 K x-wide,73deg, white, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.1230.3128.7 Lightstream R MINI LED  12W 3000 K x-wide,73deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.1230.0428.7 Lightstream R MINI LED  12W 3000 K x-wide,73deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.2350.0228.3 Lightstream R MINI LED  23W 5000 K narrow,18deg, white, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.2350.3128.3 Lightstream R MINI LED  23W 5000 K narrow,18deg, anthracite metallic , incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.2350.0428.3 Lightstream R MINI LED  23W 5000 K narrow,18deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.2350.0228.4 Lightstream R MINI LED  23W 5000 K medium,30deg, white, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.2350.3128.4 Lightstream R MINI LED  23W 5000 K medium,30deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.2350.0428.4 Lightstream R MINI LED  23W 5000 K medium,30deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.2350.0228.5 Lightstream R MINI LED  23W 5000 K wide,55deg, white, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.2350.3128.5 Lightstream R MINI LED  23W 5000 K wide,55deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.2350.0428.5 Lightstream R MINI LED  23W 5000 K wide,55deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.2350.0228.7 Lightstream R MINI LED  23W 5000 K x-wide,73deg, white, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.2350.3128.7 Lightstream R MINI LED  23W 5000 K x-wide,73deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.2350.0428.7 Lightstream R MINI LED  23W 5000 K x-wide,73deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.2330.0228.3 Lightstream R MINI LED  23W 3000 K narrow,18deg, white, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.2330.3128.3 Lightstream R MINI LED  23W 3000 K narrow,18deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.2330.0428.3 Lightstream R MINI LED  23W 3000 K narrow,18deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.2330.0228.4 Lightstream R MINI LED  23W 3000 K medium,30deg, white, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.2330.3128.4 Lightstream R MINI LED  23W 3000 K medium,30deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.2330.0428.4 Lightstream R MINI LED  23W 3000 K medium,30deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.2330.0228.5 Lightstream R MINI LED  23W 3000 K wide,55deg, white, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.2330.3128.5 Lightstream R MINI LED  23W 3000 K wide,55deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.2330.0428.5 Lightstream R MINI LED  23W 3000 K wide,55deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.2330.0228.7 Lightstream R MINI LED  23W 3000 K x-wide,73deg, white, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.2330.3128.7 Lightstream R MINI LED  23W 3000 K x-wide,73deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.2330.0428.7 Lightstream R MINI LED  23W 3000 K x-wide,73deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 396.37 VND 8,938,144
502119.0020.0428.5 Architectural spot 1 x HIT-TC-CE 20W GX10 lamp, with lamp and gear, IP65 USD 158.08 VND 3,564,704
502119.3650.0228.3 Lightstream R MIDI LED  36W 5000 K narrow,15deg, white, incl. 1M cable USD 626.73 VND 14,132,762
502119.3650.3128.3 Lightstream R MIDI LED  36W 5000 K narrow,15deg, anthracite metallic , incl. 1M cable USD 626.73 VND 14,132,762
502119.3650.0428.3 Lightstream R MIDI LED  36W 5000 K narrow,15deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 626.73 VND 14,132,762
502119.3650.0228.4 Lightstream R MIDI LED  36W 5000 K medium,23deg, white, incl. 1M cable USD 626.73 VND 14,132,762
502119.3650.3128.4 Lightstream R MIDI LED  36W 5000 K medium,23deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 626.73 VND 14,132,762
502119.3650.0428.4 Lightstream R MIDI LED  36W 5000 K medium,23deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 626.73 VND 14,132,762
502119.3650.0228.5 Lightstream R MIDI LED  36W 5000 K wide,46deg, white , incl. 1M cable USD 626.73 VND 14,132,762
502119.3650.3128.5 Lightstream R MIDI LED  36W 5000 K wide,46deg, anthracite metallic , incl. 1M cable USD 626.73 VND 14,132,762
502119.3650.0428.5 Lightstream R MIDI LED  36W 5000 K wide,46deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 626.73 VND 14,132,762
502119.5550.0228.3 Lightstream R MIDI LED  55W 5000 K narrow,15deg, white, incl. 1M cable USD 664.17 VND 14,977,034
502119.5550.3128.3 Lightstream R MIDI LED  55W 5000 K narrow,15deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 664.17 VND 14,977,034
502119.5550.0428.3 Lightstream R MIDI LED  55W 5000 K narrow,15deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 664.17 VND 14,977,034
502119.5550.0228.4 Lightstream R MIDI LED  55W 5000 K medium,23deg, white, incl. 1M cable USD 664.17 VND 14,977,034
502119.5550.3128.4 Lightstream R MIDI LED  55W 5000 K medium,23deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 664.17 VND 14,977,034
502119.5550.0428.4 Lightstream R MIDI LED  55W 5000 K medium,23deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 664.17 VND 14,977,034
502119.5550.0228.5 Lightstream R MIDI LED  55W 5000 K wide,46deg, white, incl. 1M cable USD 664.17 VND 14,977,034
502119.5550.3128.5 Lightstream R MIDI LED  55W 5000 K wide,46deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 664.17 VND 14,977,034
502119.5550.0428.5 Lightstream R MIDI LED  55W 5000 K wide,46deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 664.17 VND 14,977,034
502119.3630.0228.3 Lightstream R MIDI LED  36W 3000 K narrow,15deg, white, incl. 1M cable USD 626.73 VND 14,132,762
502119.3630.3128.3 Lightstream R MIDI LED  36W 3000 K narrow,15deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 626.73 VND 14,132,762
502119.3630.0428.3 Lightstream R MIDI LED  36W 3000 K narrow,15deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 626.73 VND 14,132,762
502119.3630.0228.4 Lightstream R MIDI LED  36W 3000 K medium,23deg, white, incl. 1M cable USD 626.73 VND 14,132,762
502119.3630.3128.4 Lightstream R MIDI LED  36W 3000 K medium,23deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 626.73 VND 14,132,762
502119.3630.0428.4 Lightstream R MIDI LED  36W 3000 K medium,23deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 626.73 VND 14,132,762
502119.3630.0228.5 Lightstream R MIDI LED  36W 3000 K wide,46deg, white, incl. 1M cable USD 626.73 VND 14,132,762
502119.3630.3128.5 Lightstream R MIDI LED  36W 3000 K wide,46deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 626.73 VND 14,132,762
502119.3630.0428.5 Lightstream R MIDI LED  36W 3000 K wide,46deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 626.73 VND 14,132,762
502119.5530.0228.3 Lightstream R MIDI LED  55W 3000 K narrow,15deg, white, incl. 1M cable USD 664.17 VND 14,977,034
502119.5530.3128.3 Lightstream R MIDI LED  55W 3000 K narrow,15deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 664.17 VND 14,977,034
502119.5530.0428.3 Lightstream R MIDI LED  55W 3000 K narrow,15deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 664.17 VND 14,977,034
502119.5530.0228.4 Lightstream R MIDI LED  55W 3000 K medium,23deg, white, incl. 1M cable USD 664.17 VND 14,977,034
502119.5530.3128.4 Lightstream R MIDI LED  55W 3000 K medium,23deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 664.17 VND 14,977,034
502119.5530.0428.4 Lightstream R MIDI LED  55W 3000 K medium,23deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 664.17 VND 14,977,034
502119.5530.0228.5 Lightstream R MIDI LED  55W 3000 K wide,46deg, white, incl. 1M cable USD 664.17 VND 14,977,034
502119.5530.3128.5 Lightstream R MIDI LED  55W 3000 K wide,46deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 664.17 VND 14,977,034
502119.5530.0428.5 Lightstream R MIDI LED  55W 3000 K wide,46deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 664.17 VND 14,977,034
502119.1125.0228.3 Lightstream R MINI LED DECO  12W 5000 K narrow,18deg, white, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1125.3128.3 Lightstream R MINI LED DECO  12W 5000 K narrow,18deg, anthracite metallic , incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1125.0428.3 Lightstream R MINI LED DECO  12W 5000 K narrow,18deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1125.0228.4 Lightstream R MINI LED DECO  12W 5000 K medium,30deg, white, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1125.3128.4 Lightstream R MINI LED DECO  12W 5000 K medium,30deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1125.0428.4 Lightstream R MINI LED DECO  12W 5000 K medium,30deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1125.0228.5 Lightstream R MINI LED DECO  12W 5000 K wide,55deg, white, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1125.3128.5 Lightstream R MINI LED DECO  12W 5000 K wide,55deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1125.0428.5 Lightstream R MINI LED DECO  12W 5000 K wide,55deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1125.0228.7 Lightstream R MINI LED DECO  12W 5000 K x-wide,73deg, white, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1125.3128.7 Lightstream R MINI LED DECO  12W 5000 K x-wide,73deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1125.0428.7 Lightstream R MINI LED DECO  12W 5000 K x-wide,73deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1123.0228.3 Lightstream R MINI LED DECO  12W 3000 K narrow,18deg, white, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1123.3128.3 Lightstream R MINI LED DECO  12W 3000 K narrow,18deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1123.0428.3 Lightstream R MINI LED DECO  12W 3000 K narrow,18deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1123.0228.4 Lightstream R MINI LED DECO  12W 3000 K medium,30deg, white, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1123.3128.4 Lightstream R MINI LED DECO  12W 3000 K medium,30deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1123.0428.4 Lightstream R MINI LED DECO  12W 3000 K medium,30deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1123.0228.5 Lightstream R MINI LED DECO  12W 3000 K wide,55deg, white, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1123.3128.5 Lightstream R MINI LED DECO  12W 3000 K wide,55deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1123.0428.5 Lightstream R MINI LED DECO  12W 3000 K wide,55deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1123.0228.7 Lightstream R MINI LED DECO  12W 3000 K x-wide,73deg, white, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1123.3128.7 Lightstream R MINI LED DECO  12W 3000 K x-wide,73deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1123.0428.7 Lightstream R MINI LED DECO  12W 3000 K x-wide,73deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1235.0228.3 Lightstream R MINI LED DECO  23W 5000 K narrow,18deg, white, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1235.3128.3 Lightstream R MINI LED DECO  23W 5000 K narrow,18deg, anthracite metallic , incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1235.0428.3 Lightstream R MINI LED DECO  23W 5000 K narrow,18deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1235.0228.4 Lightstream R MINI LED DECO  23W 5000 K medium,30deg, white, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1235.3128.4 Lightstream R MINI LED DECO  23W 5000 K medium,30deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1235.0428.4 Lightstream R MINI LED DECO  23W 5000 K medium,30deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1235.0228.5 Lightstream R MINI LED DECO  23W 5000 K wide,55deg, white, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1235.3128.5 Lightstream R MINI LED DECO  23W 5000 K wide,55deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1235.0428.5 Lightstream R MINI LED DECO  23W 5000 K wide,55deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1235.0228.7 Lightstream R MINI LED DECO  23W 5000 K x-wide,73deg, white, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1235.3128.7 Lightstream R MINI LED DECO  23W 5000 K x-wide,73deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1235.0428.7 Lightstream R MINI LED DECO  23W 5000 K x-wide,73deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1233.0228.3 Lightstream R MINI LED DECO  23W 3000 K narrow, 18deg, white, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1233.3128.3 Lightstream R MINI LED DECO  23W 3000 K narrow, 18deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1233.0428.3 Lightstream R MINI LED DECO  23W 3000 K narrow, 18deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1233.0228.4 Lightstream R MINI LED DECO  23W 3000 K medium, 30deg, white, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1233.3128.4 Lightstream R MINI LED DECO  23W 3000 K medium, 30deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1233.0428.4 Lightstream R MINI LED DECO  23W 3000 K medium, 30deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1233.0228.5 Lightstream R MINI LED DECO  23W 3000 K wide, 55deg, white, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1233.3128.5 Lightstream R MINI LED DECO  23W 3000 K wide, 55deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1233.0428.5 Lightstream R MINI LED DECO  23W 3000 K wide, 55deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1233.0228.7 Lightstream R MINI LED DECO  23W 3000 K x-wide, 73deg, white, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1233.3128.7 Lightstream R MINI LED DECO  23W 3000 K x-wide, 73deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1233.0428.7 Lightstream R MINI LED DECO  23W 3000 K x-wide, 73deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 425.88 VND 9,603,594
502119.1365.0228.3 Lightstream R MIDI LED DECO  36W 5000 K narrow,15deg, white, incl. 1M cable USD 664.17 VND 14,977,034
502119.1365.3128.3 Lightstream R MIDI LED DECO  36W 5000 K narrow,15deg, anthracite metallic , incl. 1M cable USD 664.17 VND 14,977,034
502119.1365.0428.3 Lightstream R MIDI LED DECO  36W 5000 K narrow,15deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 664.17 VND 14,977,034
502119.1365.0228.4 Lightstream R MIDI LED DECO  36W 5000 K medium, 23deg, white, incl. 1M cable USD 664.17 VND 14,977,034
502119.1365.3128.4 Lightstream R MIDI LED DECO  36W 5000 K medium, 23deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 664.17 VND 14,977,034
502119.1365.0428.4 Lightstream R MIDI LED DECO  36W 5000 K medium, 23deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 664.17 VND 14,977,034
502119.1365.0228.5 Lightstream R MIDI LED DECO  36W 5000 K wide, 46deg, white , incl. 1M cable USD 664.17 VND 14,977,034
502119.1365.3128.5 Lightstream R MIDI LED DECO  36W 5000 K wide, 46deg, anthracite metallic , incl. 1M cable USD 664.17 VND 14,977,034
502119.1365.0428.5 Lightstream R MIDI LED DECO  36W 5000 K wide, 46deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 664.17 VND 14,977,034
502119.1555.0228.3 Lightstream R MIDI LED DECO  55W 5000 K narrow, 15deg, white, incl. 1M cable USD 701.74 VND 15,824,237
502119.1555.3128.3 Lightstream R MIDI LED DECO  55W 5000 K narrow, 15deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 701.74 VND 15,824,237
502119.1555.0428.3 Lightstream R MIDI LED DECO  55W 5000 K narrow, 15deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 701.74 VND 15,824,237
502119.1555.0228.4 Lightstream R MIDI LED DECO  55W 5000 K medium, 23deg, white, incl. 1M cable USD 701.74 VND 15,824,237
502119.1555.3128.4 Lightstream R MIDI LED DECO  55W 5000 K medium, 23deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 701.74 VND 15,824,237
502119.1555.0428.4 Lightstream R MIDI LED DECO  55W 5000 K medium, 23deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 701.74 VND 15,824,237
502119.1555.0228.5 Lightstream R MIDI LED DECO  55W 5000 K wide, 46deg, white, incl. 1M cable USD 701.74 VND 15,824,237
502119.1555.3128.5 Lightstream R MIDI LED DECO  55W 5000 K wide, 46deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 701.74 VND 15,824,237
502119.1555.0428.5 Lightstream R MIDI LED DECO  55W 5000 K wide, 46deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 701.74 VND 15,824,237
502119.1363.0228.3 Lightstream R MIDI LED DECO  36W 3000 K narrow, 15deg, white, incl. 1M cable USD 664.17 VND 14,977,034
502119.1363.3128.3 Lightstream R MIDI LED DECO  36W 3000 K narrow,15deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 664.17 VND 14,977,034
502119.1363.0428.3 Lightstream R MIDI LED DECO  36W 3000 K narrow,15deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 664.17 VND 14,977,034
502119.1363.0228.4 Lightstream R MIDI LED DECO  36W 3000 K medium, 23deg, white, incl. 1M cable USD 664.17 VND 14,977,034
502119.1363.3128.4 Lightstream R MIDI LED DECO  36W 3000 K medium, 23deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 664.17 VND 14,977,034
502119.1363.0428.4 Lightstream R MIDI LED DECO  36W 3000 K medium, 23deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 664.17 VND 14,977,034
502119.1363.0228.5 Lightstream R MIDI LED DECO  36W 3000 K wide, 46deg, white, incl. 1M cable USD 664.17 VND 14,977,034
502119.1363.3128.5 Lightstream R MIDI LED DECO  36W 3000 K wide, 46deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 664.17 VND 14,977,034
502119.1363.0428.5 Lightstream R MIDI LED DECO  36W 3000 K wide, 46deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 664.17 VND 14,977,034
502119.1553.0228.3 Lightstream R MIDI LED DECO  55W 3000 K narrow, 15deg, white, incl. 1M cable USD 701.74 VND 15,824,237
502119.1553.3128.3 Lightstream R MIDI LED DECO  55W 3000 K narrow, 15deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 701.74 VND 15,824,237
502119.1553.0428.3 Lightstream R MIDI LED DECO  55W 3000 K narrow, 15deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 701.74 VND 15,824,237
502119.1553.0228.4 Lightstream R MIDI LED DECO  55W 3000 K medium, 23deg, white, incl. 1M cable USD 701.74 VND 15,824,237
502119.1553.3128.4 Lightstream R MIDI LED DECO  55W 3000 K medium, 23deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 701.74 VND 15,824,237
502119.1553.0428.4 Lightstream R MIDI LED DECO  55W 3000 K medium, 23deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 701.74 VND 15,824,237
502119.1553.0228.5 Lightstream R MIDI LED DECO  55W 3000 K wide, 46deg, white, incl. 1M cable USD 701.74 VND 15,824,237
502119.1553.3128.5 Lightstream R MIDI LED DECO  55W 3000 K wide, 46deg, anthracite metallic, incl. 1M cable USD 701.74 VND 15,824,237
502119.1553.0428.5 Lightstream R MIDI LED DECO  55W 3000 K wide, 46deg, silver metallic, incl. 1M cable USD 701.74 VND 15,824,237
901345.002MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED7.80W, 3000K IP65  350mA USD 152.75 VND 3,444,513
901345.002.1MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED7.80W, 4000K IP65  350mA USD 152.75 VND 3,444,513
901374.002MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED16.60W, 3000K IP65  700mA USD 152.75 VND 3,444,513
901374.002.1MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED16.60W, 4000K IP65 700mA USD 152.75 VND 3,444,513
901346.002MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED16.60W, 3000K IP65 700mA USD 163.41 VND 3,684,896
901346.002.1MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED16.60W, 4000K  IP65 700mA USD 163.41 VND 3,684,896
901375.002MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED24.90W, 3000K IP65 700mA USD 184.86 VND 4,168,593
901375.002.1MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED24.90W, 4000K IP65 700mA USD 184.86 VND 4,168,593
901347.002MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED24.90W, 3000K IP65 700mA USD 208.91 VND 4,710,921
901347.002.1MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED24.90W, 4000K IP65 700mA USD 208.91 VND 4,710,921
901376.002MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED39.50W 3000K , IP65 1050mA USD 208.91 VND 4,710,921
901376.002.1MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED39.50W, 4000K IP65 1050mA USD 208.91 VND 4,710,921
901457.002MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED49.40W, 4000K IP65 1050mA USD 219.70 VND 4,954,235
901457.002.1MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED49.40W, 4000K IP65 1050mA USD 219.70 VND 4,954,235
901377.002MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED7.80W, 3000K IP65 350mA USD 152.75 VND 3,444,513
901377.002.1MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED7.80W, 4000K IP65 350mA USD 152.75 VND 3,444,513
901378.002MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED16.60W, 3000K IP65 700mA USD 152.75 VND 3,444,513
901378.002.1MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED16.60W, 4000K IP65 700mA USD 152.75 VND 3,444,513
901379.002MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED16.60W, 3000K IP65 700mA USD 166.14 VND 3,746,457
901379.002.1MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED16.60W, 4000K IP65700mA USD 166.14 VND 3,746,457
901380.002MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED24.90W, 3000K IP65 700mA USD 187.46 VND 4,227,223
901380.002.1MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED24.90W, 4000K IP65 700mA USD 187.46 VND 4,227,223
901381.002MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED24.90W, 3000K IP65 700mA USD 208.91 VND 4,710,921
901381.002.1MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED24.90W, 4000K IP65 700mA USD 208.91 VND 4,710,921
901382.002MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED39.50W, 3000K IP65 1050mA USD 208.91 VND 4,710,921
901382.002.1MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED39.50W, 4000K IP65 1050mA USD 208.91 VND 4,710,921
901459.002MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED49.40W, 3000K IP65 1050mA USD 222.30 VND 5,012,865
901459.002.1MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED49.40W, 4000K IP65 1050mA USD 222.30 VND 5,012,865
901383.002MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED7.80W, 3000K IP20 350mA USD 139.36 VND 3,142,568
901383.002.1MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED7.80W, 4000K IP20 350mA USD 139.36 VND 3,142,568
901384.002MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED16.60W, 3000K IP20 700mA USD 139.36 VND 3,142,568
901384.002.1MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED16.60W, 4000K IP20 700mA USD 139.36 VND 3,142,568
901385.002MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED16.60W, 3000K IP20 700mA USD 152.75 VND 3,444,513
901385.002.1MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED16.60W, 4000K IP20 700mA USD 152.75 VND 3,444,513
901386.002MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED24.90W, 3000K IP20 700mA USD 174.07 VND 3,925,279
901386.002.1MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED24.90W, 4000K IP20 700mA USD 174.07 VND 3,925,279
901387.002MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED24.90W, 3000K IP20 700mA USD 195.52 VND 4,408,976
901387.002.1MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED24.90W, 4000K IP20 700mA USD 195.52 VND 4,408,976
901388.002MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED39.50W, 3000K IP20 1050mA USD 195.52 VND 4,408,976
901388.002.1MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED39.50W, 4000K IP20 1050mA USD 195.52 VND 4,408,976
901356.002MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED49.40W, 3000K IP20 1050mA USD 208.91 VND 4,710,921
901356.002.1MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED49.40W, 4000K IP20 1050mA USD 208.91 VND 4,710,921
901389.002MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED7.80W, 3000K IP20  50mA USD 139.36 VND 3,142,568
901389.002.1MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED7.80W, 4000K IP20 350mA USD 139.36 VND 3,142,568
901390.002MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED16.60W, 3000K IP20 700mA USD 139.36 VND 3,142,568
901390.002.1MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED16.60W, 4000K IP20 700mA USD 139.36 VND 3,142,568
901391.002MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED16.60W, 3000K IP20 700mA USD 152.75 VND 3,444,513
901391.002.1MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED16.60W, 4000K IP20 700mA USD 152.75 VND 3,444,513
901392.002MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED24.90W, 3000K IP20 700mA USD 174.07 VND 3,925,279
901392.002.1MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED24.90W, 4000K IP20 700mA USD 174.07 VND 3,925,279
901393.002MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED24.90W, 3000K IP20 700mA USD 195.52 VND 4,408,976
901393.002.1MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED24.90W, 4000K IP20 700mA USD 195.52 VND 4,408,976
901394.002MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED39.50W, 3000K IP20 1050mA USD 195.52 VND 4,408,976
901394.002.1MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED39.50W, 4000K IP20 1050mA USD 195.52 VND 4,408,976
901458.002MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED49.40W, 3000K IP20 1050mA USD 208.91 VND 4,710,921
901458.002.1MAL Recessed Downlight Series Ledona 1 x LED49.40W, 4000K IP20 1050mA USD 208.91 VND 4,710,921
981936.002MAL Recessed Downlight Series Ledona DRIVER, VS 350 mA USD 42.90 VND 967,395
981937.002MAL Recessed Downlight Series Ledona DRIVER, VS 700 mA USD 91.13 VND 2,054,982
981938.002MAL Recessed Downlight Series Ledona DRIVER, VS 1050 mA USD 93.73 VND 2,113,612
50221.0150.0400 Galaxsie 1 x 150W HIT-CE symmetrical, with integral gear and lamp USD 1,009.71 VND 22,768,961
502119.4300.0428 Spotlight 1 x 300W QT-DE, integral gear and without lamp USD 200.85 VND 4,529,168
502119.4070.0428 Spotlight 1 x 70W HIT-DE, integral gear and lamp USD 297.31 VND 6,704,341
502119.1035.0228.3 Lightstream R DECO Lightstream R DECO, 1xHIT-CE 35W ,narrow ,white, IP65 USD 318.76 VND 7,188,038
502119.1035.3128.3 Lightstream R DECO Lightstream R DECO, 1xHIT-CE 35W ,narrow ,anthracite metallic, IP65 USD 318.76 VND 7,188,038
502119.1035.0428.3 Lightstream R DECO Lightstream R DECO, 1xHIT-CE 35W ,narrow ,silver metallic, IP65 USD 318.76 VND 7,188,038
502119.1035.0228.5 Lightstream R DECO Lightstream R DECO, 1xHIT-CE 35W ,wide ,white, IP65 USD 318.76 VND 7,188,038
502119.1035.3128.5 Lightstream R DECO Lightstream R DECO, 1xHIT-CE 35W ,wide ,anthracite metallic, IP65 USD 318.76 VND 7,188,038
502119.1035.0428.5 Lightstream R DECO Lightstream R DECO, 1xHIT-CE 35W ,wide ,silver metallic, IP65 USD 318.76 VND 7,188,038
502119.1070.0228.3 Lightstream R DECO Lightstream R DECO, 1xHIT-CE 70W ,narrow ,white, IP65 USD 318.76 VND 7,188,038
502119.1070.3128.3 Lightstream R DECO Lightstream R DECO, 1xHIT-CE 70W ,narrow ,anthracite metallic, IP65 USD 318.76 VND 7,188,038
502119.1070.0428.3 Lightstream R DECO Lightstream R DECO, 1xHIT-CE 70W ,narrow ,silver metallic, IP65 USD 318.76 VND 7,188,038
502119.1070.0228.5 Lightstream R DECO Lightstream R DECO, 1xHIT-CE 70W ,wide ,white, IP65 USD 318.76 VND 7,188,038
502119.1070.3128.5 Lightstream R DECO Lightstream R DECO, 1xHIT-CE 70W ,wide ,anthracite metallic, IP65 USD 318.76 VND 7,188,038
502119.1070.0428.5 Lightstream R DECO Lightstream R DECO, 1xHIT-CE 70W ,wide ,silver metallic, IP65 USD 318.76 VND 7,188,038
502119.1150.0228.3 Lightstream R DECO Lightstream R DECO, 1xHIT-CE 150W ,narrow ,white, IP65 USD 334.75 VND 7,548,613
502119.1150.3128.3 Lightstream R DECO Lightstream R DECO, 1xHIT-CE 150W ,narrow ,anthracite metallic, IP65 USD 334.75 VND 7,548,613
502119.1150.0428.3 Lightstream R DECO Lightstream R DECO,1xHIT-CE 150W ,narrow ,silver metallic, IP65 USD 334.75 VND 7,548,613
502119.1150.0228.5 Lightstream R DECO Lightstream R DECO, 1xHIT-CE 150W ,wide ,white, IP65 USD 334.75 VND 7,548,613
502119.1150.3128.5 Lightstream R DECO Lightstream R DECO, 1xHIT-CE 150W ,wide ,anthracite metallic, IP65 USD 334.75 VND 7,548,613
502119.1150.0428.5 Lightstream R DECO Lightstream R DECO, 1xHIT-CE 150W ,wide ,silver metallic, IP65 USD 334.75 VND 7,548,613
502120.0050.0428 Lightstream R mini 1 x 50W QT12, wide , silver metallic, built-in gear USD 179.53 VND 4,048,402
502119.1250.0228.3.X Lightstream R MINI LED  12W 5000 K narrow,18deg, white, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.1250.3128.3.X Lightstream R MINI LED  12W 5000 K narrow,18deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.1250.0428.3.X Lightstream R MINI LED  12W 5000 K narrow,18deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.1250.0228.4.X Lightstream R MINI LED  12W 5000 K medium,30deg, white, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.1250.3128.4.X Lightstream R MINI LED  12W 5000 K medium,30deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.1250.0428.4.X Lightstream R MINI LED  12W 5000 K medium,30deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.1250.0228.5.X Lightstream R MINI LED  12W 5000 K wide,55deg, white, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.1250.3128.5.X Lightstream R MINI LED  12W 5000 K wide,55deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.1250.0428.5.X Lightstream R MINI LED  12W 5000 K wide,55deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.1250.0228.7.X Lightstream R MINI LED  12W 5000 K x-wide,73deg, white, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.1250.3128.7.X Lightstream R MINI LED  12W 5000 K x-wide,73deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.1250.0428.7.X Lightstream R MINI LED  12W 5000 K x-wide,73deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.1230.0228.3.X Lightstream R MINI LED  12W 3000 K narrow,18deg, white, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.1230.3128.3.X Lightstream R MINI LED  12W 3000 K narrow,18deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.1230.0428.3.X Lightstream R MINI LED  12W 3000 K narrow,18deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.1230.0228.4.X Lightstream R MINI LED  12W 3000 K medium,30deg, white, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.1230.3128.4.X Lightstream R MINI LED  12W 3000 K medium,30deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.1230.0428.4.X Lightstream R MINI LED  12W 3000 K medium,30deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.1230.0228.5.X Lightstream R MINI LED  12W 3000 K wide,55deg, white, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.1230.3128.5.X Lightstream R MINI LED  12W 3000 K wide,55deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.1230.0428.5.X Lightstream R MINI LED  12W 3000 K wide,55deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.1230.0228.7.X Lightstream R MINI LED  12W 3000 K x-wide,73deg, white, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.1230.3128.7.X Lightstream R MINI LED  12W 3000 K x-wide,73deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.1230.0428.7.X Lightstream R MINI LED  12W 3000 K x-wide,73deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.2350.0228.3.X Lightstream R MINI LED  23W 5000 K narrow,18deg, white, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.2350.3128.3.X Lightstream R MINI LED  23W 5000 K narrow,18deg, anthracite metallic , w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.2350.0428.3.X Lightstream R MINI LED  23W 5000 K narrow,18deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.2350.0228.4.X Lightstream R MINI LED  23W 5000 K medium,30deg, white, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.2350.3128.4.X Lightstream R MINI LED  23W 5000 K medium,30deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.2350.0428.4.X Lightstream R MINI LED  23W 5000 K medium,30deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.2350.0228.5.X Lightstream R MINI LED  23W 5000 K wide,55deg, white, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.2350.3128.5.X Lightstream R MINI LED  23W 5000 K wide,55deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.2350.0428.5.X Lightstream R MINI LED  23W 5000 K wide,55deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.2350.0228.7.X Lightstream R MINI LED  23W 5000 K x-wide,73deg, white, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.2350.3128.7.X Lightstream R MINI LED  23W 5000 K x-wide,73deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.2350.0428.7.X Lightstream R MINI LED  23W 5000 K x-wide,73deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.2330.0228.3.X Lightstream R MINI LED  23W 3000 K narrow,18deg, white, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.2330.3128.3.X Lightstream R MINI LED  23W 3000 K narrow,18deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.2330.0428.3.X Lightstream R MINI LED  23W 3000 K narrow,18deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.2330.0228.4.X Lightstream R MINI LED  23W 3000 K medium,30deg, white, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.2330.3128.4.X Lightstream R MINI LED  23W 3000 K medium,30deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.2330.0428.4.X Lightstream R MINI LED  23W 3000 K medium,30deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.2330.0228.5.X Lightstream R MINI LED  23W 3000 K wide,55deg, white, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.2330.3128.5.X Lightstream R MINI LED  23W 3000 K wide,55deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.2330.0428.5.X Lightstream R MINI LED  23W 3000 K wide,55deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.2330.0228.7.X Lightstream R MINI LED  23W 3000 K x-wide,73deg, white, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.2330.3128.7.X Lightstream R MINI LED  23W 3000 K x-wide,73deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.2330.0428.7.X Lightstream R MINI LED  23W 3000 K x-wide,73deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 385.71 VND 8,697,761
502119.3650.0228.3.X Lightstream R MIDI LED  36W 5000 K narrow,15deg, white, w/o 1M cable USD 615.94 VND 13,889,447
502119.3650.3128.3.X Lightstream R MIDI LED  36W 5000 K narrow,15deg, anthracite metallic , w/o 1M cable USD 615.94 VND 13,889,447
502119.3650.0428.3.X Lightstream R MIDI LED  36W 5000 K narrow,15deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 615.94 VND 13,889,447
502119.3650.0228.4.X Lightstream R MIDI LED  36W 5000 K medium,23deg, white, w/o 1M cable USD 615.94 VND 13,889,447
502119.3650.3128.4.X Lightstream R MIDI LED  36W 5000 K medium,23deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 615.94 VND 13,889,447
502119.3650.0428.4.X Lightstream R MIDI LED  36W 5000 K medium,23deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 615.94 VND 13,889,447
502119.3650.0228.5.X Lightstream R MIDI LED  36W 5000 K wide,46deg, white , w/o 1M cable USD 615.94 VND 13,889,447
502119.3650.3128.5.X Lightstream R MIDI LED  36W 5000 K wide,46deg, anthracite metallic , w/o 1M cable USD 615.94 VND 13,889,447
502119.3650.0428.5.X Lightstream R MIDI LED  36W 5000 K wide,46deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 615.94 VND 13,889,447
502119.5550.0228.3.X Lightstream R MIDI LED  55W 5000 K narrow,15deg, white, w/o 1M cable USD 653.51 VND 14,736,651
502119.5550.3128.3.X Lightstream R MIDI LED  55W 5000 K narrow,15deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 653.51 VND 14,736,651
502119.5550.0428.3.X Lightstream R MIDI LED  55W 5000 K narrow,15deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 653.51 VND 14,736,651
502119.5550.0228.4.X Lightstream R MIDI LED  55W 5000 K medium,23deg, white, w/o 1M cable USD 653.51 VND 14,736,651
502119.5550.3128.4.X Lightstream R MIDI LED  55W 5000 K medium,23deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 653.51 VND 14,736,651
502119.5550.0428.4.X Lightstream R MIDI LED  55W 5000 K medium,23deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 653.51 VND 14,736,651
502119.5550.0228.5.X Lightstream R MIDI LED  55W 5000 K wide,46deg, white, w/o 1M cable USD 653.51 VND 14,736,651
502119.5550.3128.5.X Lightstream R MIDI LED  55W 5000 K wide,46deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 653.51 VND 14,736,651
502119.5550.0428.5.X Lightstream R MIDI LED  55W 5000 K wide,46deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 653.51 VND 14,736,651
502119.3630.0228.3.X Lightstream R MIDI LED  36W 3000 K narrow,15deg, white, w/o 1M cable USD 615.94 VND 13,889,447
502119.3630.3128.3.X Lightstream R MIDI LED  36W 3000 K narrow,15deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 615.94 VND 13,889,447
502119.3630.0428.3.X Lightstream R MIDI LED  36W 3000 K narrow,15deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 615.94 VND 13,889,447
502119.3630.0228.4.X Lightstream R MIDI LED  36W 3000 K medium,23deg, white, w/o 1M cable USD 615.94 VND 13,889,447
502119.3630.3128.4.X Lightstream R MIDI LED  36W 3000 K medium,23deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 615.94 VND 13,889,447
502119.3630.0428.4.X Lightstream R MIDI LED  36W 3000 K medium,23deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 615.94 VND 13,889,447
502119.3630.0228.5.X Lightstream R MIDI LED  36W 3000 K wide,46deg, white, w/o 1M cable USD 615.94 VND 13,889,447
502119.3630.3128.5.X Lightstream R MIDI LED  36W 3000 K wide,46deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 615.94 VND 13,889,447
502119.3630.0428.5.X Lightstream R MIDI LED  36W 3000 K wide,46deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 615.94 VND 13,889,447
502119.5530.0228.3.X Lightstream R MIDI LED  55W 3000 K narrow,15deg, white, w/o 1M cable USD 653.51 VND 14,736,651
502119.5530.3128.3.X Lightstream R MIDI LED  55W 3000 K narrow,15deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 653.51 VND 14,736,651
502119.5530.0428.3.X Lightstream R MIDI LED  55W 3000 K narrow,15deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 653.51 VND 14,736,651
502119.5530.0228.4.X Lightstream R MIDI LED  55W 3000 K medium,23deg, white, w/o 1M cable USD 653.51 VND 14,736,651
502119.5530.3128.4.X Lightstream R MIDI LED  55W 3000 K medium,23deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 653.51 VND 14,736,651
502119.5530.0428.4.X Lightstream R MIDI LED  55W 3000 K medium,23deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 653.51 VND 14,736,651
502119.5530.0228.5.X Lightstream R MIDI LED  55W 3000 K wide,46deg, white, w/o 1M cable USD 653.51 VND 14,736,651
502119.5530.3128.5.X Lightstream R MIDI LED  55W 3000 K wide,46deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 653.51 VND 14,736,651
502119.5530.0428.5.X Lightstream R MIDI LED  55W 3000 K wide,46deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 653.51 VND 14,736,651
502119.1125.0228.3.X Lightstream R MINI LED DECO  12W 5000 K narrow,18deg, white, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1125.3128.3.X Lightstream R MINI LED DECO  12W 5000 K narrow,18deg, anthracite metallic , w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1125.0428.3.X Lightstream R MINI LED DECO  12W 5000 K narrow,18deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1125.0228.4.X Lightstream R MINI LED DECO  12W 5000 K medium,30deg, white, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1125.3128.4.X Lightstream R MINI LED DECO  12W 5000 K medium,30deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1125.0428.4.X Lightstream R MINI LED DECO  12W 5000 K medium,30deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1125.0228.5.X Lightstream R MINI LED DECO  12W 5000 K wide,55deg, white, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1125.3128.5.X Lightstream R MINI LED DECO  12W 5000 K wide,55deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1125.0428.5.X Lightstream R MINI LED DECO  12W 5000 K wide,55deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1125.0228.7.X Lightstream R MINI LED DECO  12W 5000 K x-wide,73deg, white, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1125.3128.7.X Lightstream R MINI LED DECO  12W 5000 K x-wide,73deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1125.0428.7.X Lightstream R MINI LED DECO  12W 5000 K x-wide,73deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1123.0228.3.X Lightstream R MINI LED DECO  12W 3000 K narrow,18deg, white, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1123.3128.3.X Lightstream R MINI LED DECO  12W 3000 K narrow,18deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1123.0428.3.X Lightstream R MINI LED DECO  12W 3000 K narrow,18deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1123.0228.4.X Lightstream R MINI LED DECO  12W 3000 K medium,30deg, white, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1123.3128.4.X Lightstream R MINI LED DECO  12W 3000 K medium,30deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1123.0428.4.X Lightstream R MINI LED DECO  12W 3000 K medium,30deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1123.0228.5.X Lightstream R MINI LED DECO  12W 3000 K wide,55deg, white, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1123.3128.5.X Lightstream R MINI LED DECO  12W 3000 K wide,55deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1123.0428.5.X Lightstream R MINI LED DECO  12W 3000 K wide,55deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1123.0228.7.X Lightstream R MINI LED DECO  12W 3000 K x-wide,73deg, white, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1123.3128.7.X Lightstream R MINI LED DECO  12W 3000 K x-wide,73deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1123.0428.7.X Lightstream R MINI LED DECO  12W 3000 K x-wide,73deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1235.0228.3.X Lightstream R MINI LED DECO  23W 5000 K narrow,18deg, white, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1235.3128.3.X Lightstream R MINI LED DECO  23W 5000 K narrow,18deg, anthracite metallic , w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1235.0428.3.X Lightstream R MINI LED DECO  23W 5000 K narrow,18deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1235.0228.4.X Lightstream R MINI LED DECO  23W 5000 K medium,30deg, white, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1235.3128.4.X Lightstream R MINI LED DECO  23W 5000 K medium,30deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1235.0428.4.X Lightstream R MINI LED DECO  23W 5000 K medium,30deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1235.0228.5.X Lightstream R MINI LED DECO  23W 5000 K wide,55deg, white, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1235.3128.5.X Lightstream R MINI LED DECO  23W 5000 K wide,55deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1235.0428.5.X Lightstream R MINI LED DECO  23W 5000 K wide,55deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1235.0228.7.X Lightstream R MINI LED DECO  23W 5000 K x-wide,73deg, white, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1235.3128.7.X Lightstream R MINI LED DECO  23W 5000 K x-wide,73deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1235.0428.7.X Lightstream R MINI LED DECO  23W 5000 K x-wide,73deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1233.0228.3.X Lightstream R MINI LED DECO  23W 3000 K narrow, 18deg, white, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1233.3128.3.X Lightstream R MINI LED DECO  23W 3000 K narrow, 18deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1233.0428.3.X Lightstream R MINI LED DECO  23W 3000 K narrow, 18deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1233.0228.4.X Lightstream R MINI LED DECO  23W 3000 K medium, 30deg, white, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1233.3128.4.X Lightstream R MINI LED DECO  23W 3000 K medium, 30deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1233.0428.4.X Lightstream R MINI LED DECO  23W 3000 K medium, 30deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1233.0228.5.X Lightstream R MINI LED DECO  23W 3000 K wide, 55deg, white, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1233.3128.5.X Lightstream R MINI LED DECO  23W 3000 K wide, 55deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1233.0428.5.X Lightstream R MINI LED DECO  23W 3000 K wide, 55deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1233.0228.7.X Lightstream R MINI LED DECO  23W 3000 K x-wide, 73deg, white, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1233.3128.7.X Lightstream R MINI LED DECO  23W 3000 K x-wide, 73deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1233.0428.7.X Lightstream R MINI LED DECO  23W 3000 K x-wide, 73deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 417.82 VND 9,421,841
502119.1365.0228.3.X Lightstream R MIDI LED DECO  36W 5000 K narrow,15deg, white, w/o 1M cable USD 653.51 VND 14,736,651
502119.1365.3128.3.X Lightstream R MIDI LED DECO  36W 5000 K narrow,15deg, anthracite metallic , w/o 1M cable USD 653.51 VND 14,736,651
502119.1365.0428.3.X Lightstream R MIDI LED DECO  36W 5000 K narrow,15deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 653.51 VND 14,736,651
502119.1365.0228.4.X Lightstream R MIDI LED DECO  36W 5000 K medium, 23deg, white, w/o 1M cable USD 653.51 VND 14,736,651
502119.1365.3128.4.X Lightstream R MIDI LED DECO  36W 5000 K medium, 23deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 653.51 VND 14,736,651
502119.1365.0428.4.X Lightstream R MIDI LED DECO  36W 5000 K medium, 23deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 653.51 VND 14,736,651
502119.1365.0228.5.X Lightstream R MIDI LED DECO  36W 5000 K wide, 46deg, white , w/o 1M cable USD 653.51 VND 14,736,651
502119.1365.3128.5.X Lightstream R MIDI LED DECO  36W 5000 K wide, 46deg, anthracite metallic , w/o 1M cable USD 653.51 VND 14,736,651
502119.1365.0428.5.X Lightstream R MIDI LED DECO  36W 5000 K wide, 46deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 653.51 VND 14,736,651
502119.1555.0228.3.X Lightstream R MIDI LED DECO  55W 5000 K narrow, 15deg, white, w/o 1M cable USD 690.95 VND 15,580,923
502119.1555.3128.3.X Lightstream R MIDI LED DECO  55W 5000 K narrow, 15deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 690.95 VND 15,580,923
502119.1555.0428.3.X Lightstream R MIDI LED DECO  55W 5000 K narrow, 15deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 690.95 VND 15,580,923
502119.1555.0228.4.X Lightstream R MIDI LED DECO  55W 5000 K medium, 23deg, white, w/o 1M cable USD 690.95 VND 15,580,923
502119.1555.3128.4.X Lightstream R MIDI LED DECO  55W 5000 K medium, 23deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 690.95 VND 15,580,923
502119.1555.0428.4.X Lightstream R MIDI LED DECO  55W 5000 K medium, 23deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 690.95 VND 15,580,923
502119.1555.0228.5.X Lightstream R MIDI LED DECO  55W 5000 K wide, 46deg, white, w/o 1M cable USD 690.95 VND 15,580,923
502119.1555.3128.5.X Lightstream R MIDI LED DECO  55W 5000 K wide, 46deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 690.95 VND 15,580,923
502119.1555.0428.5.X Lightstream R MIDI LED DECO  55W 5000 K wide, 46deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 690.95 VND 15,580,923
502119.1363.0228.3.X Lightstream R MIDI LED DECO  36W 3000 K narrow, 15deg, white, w/o 1M cable USD 653.51 VND 14,736,651
502119.1363.3128.3.X Lightstream R MIDI LED DECO  36W 3000 K narrow,15deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 653.51 VND 14,736,651
502119.1363.0428.3.X Lightstream R MIDI LED DECO  36W 3000 K narrow,15deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 653.51 VND 14,736,651
502119.1363.0228.4.X Lightstream R MIDI LED DECO  36W 3000 K medium, 23deg, white, w/o 1M cable USD 653.51 VND 14,736,651
502119.1363.3128.4.X Lightstream R MIDI LED DECO  36W 3000 K medium, 23deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 653.51 VND 14,736,651
502119.1363.0428.4.X Lightstream R MIDI LED DECO  36W 3000 K medium, 23deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 653.51 VND 14,736,651
502119.1363.0228.5.X Lightstream R MIDI LED DECO  36W 3000 K wide, 46deg, white, w/o 1M cable USD 653.51 VND 14,736,651
502119.1363.3128.5.X Lightstream R MIDI LED DECO  36W 3000 K wide, 46deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 653.51 VND 14,736,651
502119.1363.0428.5.X Lightstream R MIDI LED DECO  36W 3000 K wide, 46deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 653.51 VND 14,736,651
502119.1553.0228.3.X Lightstream R MIDI LED DECO  55W 3000 K narrow, 15deg, white, w/o 1M cable USD 690.95 VND 15,580,923
502119.1553.3128.3.X Lightstream R MIDI LED DECO  55W 3000 K narrow, 15deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 690.95 VND 15,580,923
502119.1553.0428.3.X Lightstream R MIDI LED DECO  55W 3000 K narrow, 15deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 690.95 VND 15,580,923
502119.1553.0228.4.X Lightstream R MIDI LED DECO  55W 3000 K medium, 23deg, white, w/o 1M cable USD 690.95 VND 15,580,923
502119.1553.3128.4.X Lightstream R MIDI LED DECO  55W 3000 K medium, 23deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 690.95 VND 15,580,923
502119.1553.0428.4.X Lightstream R MIDI LED DECO  55W 3000 K medium, 23deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 690.95 VND 15,580,923
502119.1553.0228.5.X Lightstream R MIDI LED DECO  55W 3000 K wide, 46deg, white, w/o 1M cable USD 690.95 VND 15,580,923
502119.1553.3128.5.X Lightstream R MIDI LED DECO  55W 3000 K wide, 46deg, anthracite metallic, w/o 1M cable USD 690.95 VND 15,580,923
502119.1553.0428.5.X Lightstream R MIDI LED DECO  55W 3000 K wide, 46deg, silver metallic, w/o 1M cable USD 690.95 VND 15,580,923
502121.5550.0228 Scandia Mirror 55W 5000K symmetrical, white USD 1,073.93 VND 24,217,122
502121.5550.0428 Scandia Mirror 55W 5000K symmetrical, silver metallic USD 1,073.93 VND 24,217,122
502121.5550.3128 Scandia Mirror 55W 5000K symmetrical, anthracite metallic USD 1,073.93 VND 24,217,122
502121.7550.0228 Scandia Mirror 75.4W 5000K symmetrical, white USD 1,116.83 VND 25,184,517
502121.7550.0428 Scandia Mirror 75.4W 5000K symmetrical, silver metallic USD 1,116.83 VND 25,184,517
502121.7550.3128 Scandia Mirror 75.4W 5000K symmetrical, anthracite metallic USD 1,116.83 VND 25,184,517
502121.5530.0228 Scandia Mirror 55W 3000K symmetrical, white USD 1,073.93 VND 24,217,122
502121.5530.0428 Scandia Mirror 55W 3000K symmetrical, silver metallic USD 1,073.93 VND 24,217,122
502121.5530.3128 Scandia Mirror 55W 3000K symmetrical, anthracite metallic USD 1,073.93 VND 24,217,122
502121.7530.0228 Scandia Mirror 75.4W 3000K symmetrical, white USD 1,116.83 VND 25,184,517
502121.7530.0428 Scandia Mirror 75.4W 3000K symmetrical, silver metallic USD 1,116.83 VND 25,184,517
502121.7530.3128 Scandia Mirror 75.4W 3000K symmetrical, anthracite metallic USD 1,116.83 VND 25,184,517
502121.5550.0228.8 Scandia Mirror 55W 5000K asymmetrical, white USD 1,073.93 VND 24,217,122
502121.5550.0428.8 Scandia Mirror 55W 5000K asymmetrical, silver metallic USD 1,073.93 VND 24,217,122
502121.5550.3128.8 Scandia Mirror 55W 5000K asymmetrical, anthracite metallic USD 1,073.93 VND 24,217,122
502121.7550.0228.8 Scandia Mirror 75.4W 5000K asymmetrical, white USD 1,116.83 VND 25,184,517
502121.7550.0428.8 Scandia Mirror 75.4W 5000K asymmetrical, silver metallic USD 1,116.83 VND 25,184,517
502121.7550.3128.8 Scandia Mirror 75.4W 5000K asymmetrical, anthracite metallic USD 1,116.83 VND 25,184,517
502121.5530.0228.8 Scandia Mirror 55W 3000K asymmetrical, white USD 1,073.93 VND 24,217,122
502121.5530.0428.8 Scandia Mirror 55W 3000K asymmetrical, silver metallic USD 1,073.93 VND 24,217,122
502121.5530.3128.8 Scandia Mirror 55W 3000K asymmetrical, anthracite metallic USD 1,073.93 VND 24,217,122
502121.7530.0228.8 Scandia Mirror 75.4W 3000K asymmetrical, white USD 1,116.83 VND 25,184,517
502121.7530.0428.8 Scandia Mirror 75.4W 3000K asymmetrical, silver metallic USD 1,116.83 VND 25,184,517
502121.7530.3128.8 Scandia Mirror 75.4W 3000K asymmetrical, anthracite metallic USD 1,116.83 VND 25,184,517
721606.7802MAL Lightstream Flat Type Mini Spotlight 1xHIT-DE150W asymm. ,White, IP65 USD 166.14 VND 3,746,457
721605.7802MAL Lightstream Flat Type Mini Spotlight 1x HIT-DE70Wasymm. ,White, IP65 USD 160.68 VND 3,623,334
721606.7804MAL Lightstream Flat Type Mini Spotlight 1xHIT-DE150W asymm. ,Silver metallic, IP65 USD 166.14 VND 3,746,457
721605.7804MAL Lightstream Flat Type Mini Spotlight 1x HIT-DE70Wasymm. ,Silver metallic, IP65 USD 160.68 VND 3,623,334
451156.002MAL Strip-Light LED 4W, 350lm, 3000K, 312mm USD 26.78 VND 603,889
451157.002MAL Strip-Light LED 7W, 610lm, 3000K, 540mm USD 34.84 VND 785,642
451158.002MAL Strip-Light LED 13W, 1200lm, 3000K, 873mm USD 56.29 VND 1,269,340
451159.002MAL Strip-Light LED 19W, 1750lm, 3000K, 1173mm USD 69.68 VND 1,571,284
451160.002MAL Strip-Light LED 22W, 2050lm, 3000K, 1473mm USD 88.40 VND 1,993,420
451156.002.1MAL Strip-Light LED 4W, 380lm, 4000K, 312mm USD 26.78 VND 603,889
451157.002.1MAL Strip-Light LED 7W, 670lm, 4000K, 540mm USD 34.84 VND 785,642
451158.002.1MAL Strip-Light LED 13W, 1300lm, 4000K, 873mm USD 56.29 VND 1,269,340
451159.002.1MAL Strip-Light LED 19W, 1900lm, 4000K, 1173mm USD 69.68 VND 1,571,284
451160.002.1MAL Strip-Light LED 22W, 2450lm, 4000K, 1473mm USD 88.40 VND 1,993,420
901422.002MAL Levido 9W, 520lm, 3000K, round USD 85.80 VND 1,934,790
901425.002MAL Levido 9W, 530lm, 3000K, square USD 85.80 VND 1,934,790
901423.002MAL Levido 15W, 830lm, 3000K, round USD 112.58 VND 2,538,679
901423.002.1MAL Levido 15W, 830lm, 4000K, round USD 112.58 VND 2,538,679
901426.002MAL Levido 15W, 920lm, 3000K, square USD 112.58 VND 2,538,679
901424.002MAL Levido 15W, 830lm, 3000K, round, w/o driver USD 75.01 VND 1,691,476
901427.002MAL Levido 15W, 920lm, 3000K, square, w/o driver USD 75.01 VND 1,691,476
901460.002MAL Levido Swing 9W, 550lm, 3000K, round USD 85.80 VND 1,934,790
901461.002MAL Levido 15W, 900lm, 3000K, round USD 112.58 VND 2,538,679
901463.002MAL Levido 15W, 900lm, 3000K, round, w/o driver USD 75.01 VND 1,691,476
901485.002MAL Toledo Flat Square 5W, 330lm, 3000K, USD 37.57 VND 847,204
901485.002.1MAL Toledo Flat Square 5W, 350lm, 4000K USD 37.57 VND 847,204
901486.002MAL Toledo Flat Square 8W, 640lm, 3000K USD 53.56 VND 1,207,778
901486.002.1MAL Toledo Flat Square 8W, 690lm, 4000K USD 53.56 VND 1,207,778
901487.002MAL Toledo Flat Square 18W, 1450lm, 3000K USD 72.41 VND 1,632,846
901487.002.1MAL Toledo Flat Square 18W, 1550lm, 4000K USD 72.41 VND 1,632,846
901488.002MAL Toledo Flat Square 23Wm 2000lm, 3000K USD 115.18 VND 2,597,309
901488.002.1MAL Toledo Flat Square 23W, 2150lm, 4000K USD 115.18 VND 2,597,309
901451.002MAL Toledo Flat Round 5W, 360lm, 3000K USD 37.57 VND 847,204
901451.002.1MAL Toledo Flat Round 5W, 380lm, 4000K USD 37.57 VND 847,204
901452.002MAL Toledo Flat Round 9W, 660lm, 3000K USD 53.56 VND 1,207,778
901452.002.1MAL Toledo Flat Round 9W, 760lm, 4000K USD 53.56 VND 1,207,778
901453.002MAL Toledo Flat Round 18W, 1300lm, 3000K USD 72.41 VND 1,632,846
901453.002.1MAL Toledo Flat Round 18W, 1500lm, 4000K USD 72.41 VND 1,632,846
901484.002MAL Toledo Flat Round 23W, 1950lm, 3000K USD 115.18 VND 2,597,309
901484.002.1MAL Toledo Flat Round 23W, 2100lm, 4000K USD 115.18 VND 2,597,309
721735.002MAL Pura S ECO 37W, 3000lm, 3000K, white USD 200.85 VND 4,529,168
721735.002.1MAL Pura S ECO 37W, 3000lm, 4000K, white USD 200.85 VND 4,529,168
721735.003MAL Pura S ECO 37W, 3000lm, 3000K, black USD 200.85 VND 4,529,168
721735.003.1MAL Pura S ECO 37W, 3000lm, 4000K, black USD 200.85 VND 4,529,168
721735.004MAL Pura S ECO 37W, 3000lm, 3000K, silver USD 200.85 VND 4,529,168
721735.004.1MAL Pura S ECO 37W, 3000lm, 4000K, silver USD 200.85 VND 4,529,168
982010.023MAL Pura S ECO Reflector 25 degree, incl. safety glass USD 13.39 VND 301,945
982010.033MAL Pura S ECO Reflector 44 degree, incl. safety glass USD 13.39 VND 301,945
982010.003MAL Pura S ECO Reflector 23 degree, open USD 10.79 VND 243,315
982010.013MAL Pura S ECO Reflector 43 degree, open USD 10.79 VND 243,315
611980.0031MAL Home 101 Wall luminaire, 18W, 3000K, IP54 USD 112.58 VND 2,538,679
611981.0031MAL Home 102 Wall luminaire, 8W, 3000K, IP54 USD 117.91 VND 2,658,871
611982.0031MAL Home 103 Wall luminaire, 9W, 3000K, IP54 USD 123.24 VND 2,779,062
611983.0031MAL Home 104 Wall luminaire, 9W, 3000K, IP54 USD 117.91 VND 2,658,871
611975.0031MAL Home 202 Bollard, 22W, 3000K, IP54 USD 128.57 VND 2,899,254
611976.0031MAL Home 203 Bollard, 22W, 3000K, IP54 USD 152.75 VND 3,444,513
611984.0031MAL Home 105 Wall luminaire, 5W, IP54 USD 66.95 VND 1,509,723
611985.0031MAL Home 106 Wall lumianire, 10W, IP54 USD 88.40 VND 1,993,420
611974.0031MAL Home 201 Bollard, 22W, 3000K, IP54 USD 278.59 VND 6,282,205
611982.0031MAL Home 205 Bollard, 14W, 3000K, IP54 USD 195.52 VND 4,408,976
611983.0031MAL Home 206 Bollard, 15W, 3000K, IP54 USD 238.42 VND 5,376,371
451176.009MAL Planox ECO 19W, 1900lm, 4000K, L750mm USD 77.74 VND 1,753,037
451177.009MAL Planox ECO 22W, 2800lm, 4000K, L1350mm USD 91.13 VND 2,054,982
451178.009MAL Planox ECO 41W, 4900lm, 4000K, L1350mm USD 109.85 VND 2,477,118
451179.009MAL Planox ECO 35W, 3650lm, 4000K, L1650mm USD 120.51 VND 2,717,501
451180.009MAL Planox ECO 63W, 6750lm, 4000K, L1650mm USD 133.90 VND 3,019,445
901573.002MAL Toledo 8W, 770lm, 2700K, D130mm USD 45.63 VND 1,028,957
901573.002.1MAL Toledo 8W, 850lm, 4000K, D130mm USD 45.63 VND 1,028,957
901574.002MAL Toledo 17W, 1750lm, 2700K, D172mm USD 64.35 VND 1,451,093
901574.002.1MAL Toledo 17W, 1900mm, 4000K, D172mm USD 64.35 VND 1,451,093
901575.002MAL Toledo 26W, 2600lm, 2700K, D225mm USD 99.19 VND 2,236,735
901575.002.1MAL Toledo 26W, 3050lm, 4000K, D225mm USD 99.19 VND 2,236,735