MARINER
  • Catalogue
  • Sản phẩm
  • Về chúng tôi
  • Hình ảnh
  • Bài viết
  • Bảng giá
Catalogue 1

Catalogue 2

ĐÈN TRANG TRÍ MARINER 5

Mã: MARINER 5
Liên hệ

ĐÈN TRANG TRÍ MARINER 3

Mã: MARINER 3
Liên hệ

ĐÈN TRANG TRÍ MARINER 2

Mã: MARINER 2
Liên hệ

ĐÈN TRANG TRÍ MARINER 1

Mã: MARINER 1
Liên hệ


''MARINER


(Download catalogue online)

Mariner offer their customers a unique luxury experience. Combining craftsmanship, design and tradition creates unique art in furniture, lighting and decor works.

They leverage their experience in centuries-old furniture and lighting tradition, combining traditional and modern manufacturing techniques to create unique art works which endure over the time and become emblematic pieces and style reference.

To become the luxury benchmark in the furniture and lighting sectors is their vision.

Mariner drive their efforts to work every day based on the following values:

Quality
Tradition
Design
Exclusiveness

Mariner cung cấp cho khách hàng một trải nghiệm vô cùng sang trọng và độc đáo. Sự kết hợp khéo léo giữa thủ công, thiết kế và truyền thống tạo ra nghệ thuật độc đáo trong nội thất, ánh sáng và trang trí các công trình.

Họ tận dụng kinh nghiệm của họ trong truyền thống chiếu sáng và đồ nội thất kéo dài hàng thế kỷ, kết hợp kỹ thuật sản xuất truyền thống và hiện đại để tạo ra tác phẩm nghệ thuật độc đáo đi liền thời gian và trở thành biểu tượng và những phong cách được theo đón

Trở thành chuẩn mực sang trọng trong các lĩnh vực đồ nội thất và ánh sáng là tầm nhìn củahọ

Mariner tạo ra những nỗ lực để làm việc hàng ngày dựa trên các giá trị sau:

Chất lượng
Truyền thống
Thiết kế
Sự khác biệt
''