LICHT IM RAUM
  • Catalogue
  • Sản phẩm
  • Về chúng tôi
  • Hình ảnh
  • Bài viết
  • Bảng giá
Catalogue 1

Catalogue 2

ĐÈN TRANG TRÍ LICHT IM RAUM 1

Mã: ĐÈN TRANG TRÍ LICHT IM RAUM 1
Liên hệ

ĐÈN THẢ LICHT IM RAUM 1

Mã: ĐÈN THẢ LICHT IM RAUM 1
Liên hệ


LICHT IM RAUM
 
When Licht im Raum was founded by Johannes and Lisa Dinnebier in 1956, the lighting planner's job outline was almost unknown. First and foremost, light had to be bright and secondarily it had to represent status. What people thought of as good light in the mid 50s, were chandeliers for the most part. The new company had completely different ideas, though. For them, light was a means of design in archi-tecture in the first place. And only then a question of watt and volt. With Licht im Raum, young avantgarde architects like Egon Eiermann found kindred spirits with whom they could realize their ideas of lighting planning in its entirety. " We still feel obliged to the tradition to use light as a means of architectural design ", says Daniel Klages, Licht im Raum's present manager
 
Khi Licht im Raum được thành lập bởi Johannes và Lisa Dinnerbier vào năm 1956, một hình dung cho những công việc liên quan đến chiếu sáng hầu như chưa có. Trước hết, ánh sáng cần phải sáng và sau đó nó phải thể hiện được đẳng cấp. Những gì mà con người nghĩ về một ánh sáng tốt vào những năm 50 chỉ là những đèn chùm lớn. Dù vậy, Licht im Raum đã có một ý tưởng hoàn toàn khác. Với họ, trước hết ánh sáng là một phương tiện thiết kế trong kiến trúc, và sau đó mới là câu hỏi về Watt hay Vôn. Với Licht im Raum, những kiến trúc sư tiên phong trẻ giống như Egon Eiermann tìm ra linh hồn thực sự mà từ đó họ có thể tìm ra các ý tưởng chiếu sáng một cách trọn vẹn. “ Chúng tôi cảm thấy bị bắt buộc vào cái truyền thống sử dụng ánh sáng như một thiết kế kiến trúc”. Daniel Klages-quản lý hiện tại của Licht im Raum
 
PRODUCTS
Ocular System
Stilio
Stilio Uno
Ocular Spot
Solo
White Moons
Ocular wall lamp
Movie
All products
Catalogue flip book
OcularChandelier
Clip
Dione
Fürstenberg
Professional Spot
Master