PATRIZIA VOLPATO
  • Catalogue
  • Sản phẩm
  • Về chúng tôi
  • Hình ảnh
  • Bài viết
  • Bảng giá
Catalogue 1

Catalogue 2

Catalogue 3

ĐÈN CHÙM PATRIZIA VOLPATO 1

Mã: ĐÈN CHÙM PATRIZIA VOLPATO 1
Liên hệ


''PATRIZIA VOLPATO_ITALY

Patrizia Volpato is an Italian company, based in Venice which offers many lighting collections with magnificent designs to satisfy the need of every customer.

(Patrizia volpato là một công ty Ý- trụ sở ở Venice- đưa ra rất nhiều bộ sưu tầm đèn với những thiết kế tuyệt diệu để có thể thoả mãn nhu cầu của từng khách hàng.

Different collections of Patrizia Volpato:

- Crystal (Pha lê)
- Glace
- Magma
- Crypto
- Rondo
- Aline
- Ball
- Flood
- Painting
- Petals
- Plot
- Sunflower
- Faith
- Diadem
- Vertigo
''