STEINEL
  • Catalogue
  • Sản phẩm
  • Về chúng tôi
  • Hình ảnh
  • Bài viết
  • Bảng giá
Catalogue 1

Catalogue 2

ĐÈN TRANG TRÍ STEINEL 1

Mã: ĐÈN TRANG TRÍ STEINEL 1
Liên hệ


''STEINELSTEINEL launched its first series of sensors for controlling lighting in 1987. This began a new era of energy efficiency and convenience for lighting design professionals around the world. When it comes to intelligent lighting control, Steinel continues to set the standard.

STEINEL pays close attention at every step in the design and manufacturing process to provide the best products

Steinel tung ra loạt cảm biến đầu tiên trong điều chỉnh ánh sáng năm 1987. Điều này bắt đầu một kỷ nguyên mới của việc sử dụng năng lượng hiệu quả và thuận tiện cho các thiết kế chiếu sáng chuyên nghiệp khắp thế giới. Khi nhắc tới điều khiển ánh sáng thông minh, Steinel luôn được đưa ra làm chuẩn mực

Steinel tập trung chú ý vào từng bước trong thiết kế và quá trình sản xuất để đưa ra những sản phẩm tốt nhất

PRODUCTS

PRESENCE / OCCUPANCY DETECTORS

WALL SWITCHES

OUTDOOR MOTION SENSORS

POWER PACKS

HIGH BAY SENSORS

FIXTURE INTEGRATED SENSORS Phát hiện sự hiện diện

Thiế bị chuyển mạch tường

Cảm biến chuyển động ngoài trời

Gói năng lượng

Cảm biến Highbay

Cảm biến tích hợp gắn cố định
''